Autory fotografií jsou: Rejsek, Terka, Fili, Alda, Míša, Iva, Žába, Tonda.
U fotografií není uveden popisek, proto doporučuji si přečíst o čem etapa byla.

LETNÍ TÁBOR PROBĚHL ZA FINANČNÍ PODPORY MČ PRAHA 10
Název etapy - klikněte zde Jak etapa probíhala

Tábor Tapase

Tábor Tapase fotky jsou popsané

Mise mars

10.7.
Přílet na základnu Cesta začala na stanici Strašnická a přepravní lodí jsme dorazili na povrch Marsu. Tam nás již čekaly z větší části postavené ubikace a většina základny. Důležité bylo trefit do správných míst a získat důležitou součástku, a to se svým týmem, který navigoval svého kapitána. To se všem podařilo a dorazili na základnu v plné sestavě.
11.7.
Duševní rozcvička Každý den po rozcvičce a hygieně následovala i rozcvička pro mozek, neboli: duševní rozcvička. V tomto případě měli ostatním pomocí lidské abecedy sdělit nějaké slovo. Že to nebyla vždy lehká práce, se můžete přesvědčit sami na fotografiích.
Energiti V energetických systémech základny nastal velký problém. Rozbil se hlavní generátor, který těžil z hlubin Marsu horninu, ze které se dala velmi jednoduše získat energie. Každá družina byla vybavena pojízdným vozítkem vlastní výroby, ve kterém měl každý člen své důležité místo. Pilot řídil a vedl vozítko tam, kde v záři reflektorů zahlédl valoun energitu. Další člen jej sebral a poslal skladmistrovi, který jej uložil do zásobníku. Takto prohledávali naleziště na povrchu Marsu a snažili se najít co nejvíce valounů.
12.7.
Vody Marsu 1 Tato etapa spočívala v doplavání k osobě představující vodu na marsu. Nejprve ji objevit, a pak od ní získat trochu vody.
Vody Marsu 2 Úkolem každé družiny bylo vyrobit pomník objevu vody na marsu.
Výroba vzduchu Velkým problémem ve vesmíru je výroba vzduchu, která se řeší recyklací vzduchu již vydýchaného a kyslík se doplňuje z různých zdrojů. Naším zdrojem byla voda. Nejprve jsme měli rozluštit, kde tyto velké zásoby vody jsou, a pak ji co nejvíce donést. To se zdá jako lehký úkol, ale donést z 2 km vzdálené vesnice zmražený led tak, aby jej co nejméně roztálo, byl úkol docela obtížný. Již z důvodů veder, které v té době panovali.
Casino Po náročném dni se družstvo potřebovalo rozptýlit a tak se hrálo mnoho her. Účelem bylo, jak jinak, získat co největší hotovost.
13.7.
Archeologický nález
Historie Marsu - naše interpretace
Automatická sonda objevila na povrchu náznaky dřívějšího osídlení a to jsme si přece nemohli nechat ujít. I vyrazili jsme dle azimutu, který nám sonda poslala, a tam opravdu nalezli nějaké zbytky civilizace. Tedy přesněji 3 krychle z neznámého materiálu. Bylo rozhodnuto, že je rozbijeme a zjistíme obsah. Protože jsme si zapomněli v základně nástroje, museli jsme je rozbít pomocí materiálů v okolí. Po zdárném rozbití jsme v jejich nitru nalezli zprávu a dle té jsme se odpoledne vydali hledat marťanskou civilizaci. To se nakonec podařili, ale jen z části. Neobjevili jsme civilizaci, ale jen její historii. A jak vypadala zaznamenaná historie je vidět na fotografiích při snaze o její interpretaci
14.7.
Vrtné sondy Pro těžbu potřebných minerálů bylo třeba vybudovat vrtné soustavy a dopravit vrták celý do země. Co družina to specifický systém těžby a tak všichni splnili zadání a začali těžit.
Barvení lampionů Na jednu z dalších etap byla potřeba světla. Jako světla sloužili lampiony v barvách družin a ty bylo třeba nabarvit.
Ložiska minerálů Po okolí tábora bylo mnoho různých nalezišť, o která byl veliký zájem. Naleziště se dala zakoupit od hlavní těžařské společnosti, vytěžit a nalezené cennosti prodat a tak opět dokola. Prodávalo se ve velkém a ne vždy stačila na počty jen hlava. Musely nastoupit přístroje. Všem se hra velice líbila, neboť jsme poznali i mnoho nových míst v okolí.
Propad do jeskyní Ve vesmíru platí mnoho pravidel a jedním z nich je i gravitace. Vzhledem k velikosti a rozsáhlosti těžby a vibracím, které vydávaly těžební stroje, se celá výprava propadla pod povrch marsu do jeho jeskyní. Všichni jsou od přírody dobrodruzi a tak se rozsvítila světla a všichni se jali obsazovat co největší prostor jeskyní, aby se vědělo co tam je. K této činnosti sloužili již dříve nabarvené lampiony, které se rozvěšovali po okolí na vyhrazená místa. Ač byla tato etapa krásná na pohled záznamová technika zůstala bez povšimnutí. Proto nám musí stačit naše vzpomínky. Lampiony budou na začátku roku k vyzvednutí na schůzce.
15.7.
lanová dráha Ještě z Tapase tábora zůstala natažená lana a tak jsme se je rozhodli využít. Vyzkoušeli jsme si přelézání kříže, volného lana a dalších lanových aktivit.
Keramika Úkolem bylo vyrobit buď marťana dle své fantasie, nebo něco co by bylo jako vzácný předmět na zemi.
16.-17.7.
Manévry Věc která nesmí na bobřím táboře chybět jsou manévry. Po budíčku byly vyhlášeny jako rozcvička a proto byly také nazvány nejdelší rozcvičkou na táboře. Družiny měly možnost stihnout červí díru, která by je dovezla nejdéle do Křeče nebo Nové Cerekve. Altair a Deneb vyrazili do Křeče a z ní pak po svých trasách. Vega nestihla červí díru a tak se vydala všude pěšky. Z putování Altair nemáme bohužel žádné fotografie, ale od Deneb je možno vidět když Petře odešly boty a byly jí dovezeny nové tak z tohoto setkání a Vega měla fotografa. Jen doplním, že hrad, který je na mnoha fotkách, nebo v jejich okolí bylo fotografováno je hrad Kámen.
Návrat byl mezi druhou a půl pátou odpoledne což všechny družiny bezpečně stihli. Všichni se sice vrátili unaveni, ale spokojeni a plni dojmů a zážitků.
Manévry - Deneb
Manévry - Vega
18.7.
Výlet do Pelhřimova Ráno sice nepatřilo mezi ty nejhezčí, neboť přes noc pršelo a počasí se neumoudřilo ani po celý zbytek dne, až na občasné nedeštivo. I vydali jsme se do Pelhřimova prohlédnout si něco pamětihodností a hlavně se zahřát a pořádně umýt v místním aquaparku (zůstal stále čistý). Vzhledem k počasí se fotografům nechtělo mnoho vytahovat své aparáty a proto je fotek poskrovnu.
Slavnostní oheň Ještě téhož večera se konal slavnostní oheň, během kterého získali svůj šátek Pepa, Kryštof. Bílou hrází byli oceněni Džudáj a Marek. Žluté hráze se dostalo Petře, Nikis a Ivě. Zelenou hráz získal Jára a Míša.
19.7.
Atlas rostlin a živočichů V podzemí Marsu v jeho dutinách rostla a žila prapodivná zvířata. Důležitým posláním expedic je pojmenovávat a poznávat život místních organizmů. Proto je nejprve museli vyhledat, pojmenovat a pak si z nich každá družina vybrala jednu rostlinu a jedno zvířátko, které 3D ztvárnila a museli se o ně 24hodin starat, což se ukázalo jako zapeklitý úkol.
Paralympiáda Olympijské závodění v netradičních činnostech jako zavazování tkaniček kleštěmi, běh v želvě a další.
20.7.
Malování obrazů tělem Nejprve si zástupce družin vylosoval malířský styl. Vylosován byl pointilismus. A každá družina malovala jiný obraz dle předlohy. Nemalovalo se štětci, ale různými částmi těla: prsty, kolena, brady, nosy a další.
Epidemie Tábor zachvátila zlá epidemie a vyléčit se dalo jen určitými věcmi. Sníst kousek určitého pokrmu nebo si třeba namočit břicho. A jak to probíhalo? V noci byli vzbuzeni a zcela beze slov měli provést určité úkoly.
21.7.
Hospodářský den Tábor byl za polovinou a bylo třeba, aby měl každý dostatek čistého prádla, a tak se pralo.
Průnik pralesem Ač to vypadá podivně tak v marsovských jeskyních byly hluboké džungle a těmi jsme se museli prosekat a prodrat. Vzhledem k nehostinnosti podnebí nebylo provedeno žádné obrazové snímkování naší činnosti. Jen prozradím, že jsme se dozvěděli o existenci jakési prastaré marťanské památky ve tvaru koule a k té jsme se rozhodli následující den vydat.
22.7.
Závěrečná etapa Byli jsme již velmi blízko cíli a hmatatelnému důkazu o existenci marťanů. Proto byla možnost objevit něco z jejich civilizace tak lákavá. I vypravili jsme se dle nejpravděpodobnější cesty k místu, kde jsme ji zahlédli z dálky. Cestou jsme museli plnit mnohé úkoly a luštili, kudy se máme vlastně dát dál. Až jsme ji objevili - seděla na zemi jako pýchavka, ale obrovská, byly na ní podivné symboly a když jsem se přiblížili najednou se začala zvedat a z pod ní vystupoval dým. Dodali jsme si odvahy a přistoupili ještě blíže a nakonec byla zvědavost silnější než strach a vlezli jsme dovnitř. Bylo tam světlo a my hleděli na pradávné artefakty již zaniklé civilizace. I vybrali jsme jeden a ten jsme odnesli do našeho tábora. Jak to bylo možné, odstartovali jsme zpět na Zemi.
Krámek s odměnama Na Zemi nás uvítal veliký dav nadšených lidí. Každý nám chtěl pogratulovat, ale my jsme směřovali za našimi sponzory a zástupci vlád. Nejprve jsme jim ukázali námi přivezené artefakty a vysvětlili jejich pravděpodobnou funkci. Za ně nám zaplatili a my si mohli jít vybrat z mnoha pokladů a věcí, které nám přichystali.
23-24.7.
Balení a bourání Zde již není co dodat. Bylo potřeba strhnout tábor,který nám byl domovem po čtrnáct dní a vyrazit na poslední cestu domů. Prý abychom nezapomněli, že z oblohy umí i pršet celou noc a den jemně mžilo, až pršelo. Tak tedy skončil náš tábor v roce 2010 s názvem Tábor Rudé planety
Brána Můžete sledovat stavbu naší táborové brány téměř krok za krokem :-)
momentky z tábořiště Různé fotky zákoutí tábora běžné činnosti či přírodních a uměleckých fotografií
Společné foto na bráně Mnoho fotek z naší snahy se vyfotografovat na naší bráně. Sami můžete posoudit nakolik jsme se dokázali zaranžovat